Τιμή στο κατάστημα 14,50 Τιμή Web

4 έως 10 ημέρες

Κωδικός προϊόντος: M804 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Κατέχει εξαιρετικές διαλυτικές ιδιότητες για πληθώρα εφαρμογών.
Γρήγορα και αποδοτικά αφαιρεί και την πιο δύσκολη βρωμιά από μουσαμά φορτηγών, φορτηγάκια, τρένα, σασί τροχού, εξαρτήματα αλουμινίου, εργαλεία και πατώματα συνεργείων.
Σε συγκεντρωμένη μορφή έχει 2 στρώσεις ιδανικά αναμειγμένες.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφρός, χαμηλής πίεσης ή υψηλής πίεσης ψέκασμα.

Οδηγίες Χρήσης:
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.
Για χρήση χωρίς βούρτσα με υψηλή πίεση 1:30-1:100.
Για χρήση με ψεκαστήρα υψηλής πίεσης 1:30-1:100 για επιβατικά// 1:20-1:40 για φορτηγά.
Για χρήση με αφρό σε συγκέντρωση 1:7-1:10 για επιβατικά // 1:3 – 1:6 για φορτηγά.

 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Η222: Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ.

Η229: Δοχείο υπό πίεση: κίνδυνος έκρηξης αν θερμανθεί

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

 

Η412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.