Τιμή στο κατάστημα 3,89 Τιμή Web

4 έως 10 ημέρες

Κωδικός προϊόντος: T310 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Αποφεύγει την καθίζηση των σωματιδίων παραφίνης και την απόφραξη του φίλτρου καυσίμου σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από -39°C. Το ειδικό πακέτο πρόσθετων διατηρεί τους εγχυτήρες καθαρούς. Διασφαλίζει την οδήγηση χωρίς προβλήματα ακόμη και στον πιο σοβαρό παγετό


Κίνδυνος!

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση. κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH044-Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.
EUH066-Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.