Τιμή στο κατάστημα 8,00 Τιμή Web

4 έως 10 ημέρες

Κωδικός προϊόντος: T3511 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Βελτιωτικό λαδιού βενζινοκινητήρων. Βελτιώνει το ιξώδες του λαδιού, ελαττώνει την κατανάλωση λαδιού και την εκπομπή ρύπων, καταπολεμά την οξείδωση του λαδιού, εξαφανίζει τις σκουριές, αναβαθμίζει τη λίπανση του κινητήρα, καθαρίζει ζωτικά τμήματα του κινητήρα και τα κρατάει καθαρά.

 


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.