Τιμή στο κατάστημα 10,90 Τιμή Web

4 έως 10 ημέρες

Κωδικός προϊόντος: 9046-025L Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Βελτιώνει την ψυχρή εκκίνηση του κινητήρα. Αυξάνει τον αριθμό κετανίων έως 4 βαθμούς. Διατηρεί το σύστημα καυσίμου καθαρό. Βελτιώνει τις ιδιότητες ανάφλεξης του καυσίμου. Μειώνει το θόρυβο του κινητήρα. Μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων. Βελτιώνει την ισχύ και την επιτάχυνση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση. κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα  ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με. μακροχρόνιες επιπτώσεις.