Τιμή στο κατάστημα 7,98 Τιμή Web

4 έως 10 ημέρες

Κωδικός προϊόντος: 7021-04L Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 400ml


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.