Χωρίς Απόσυρση 10,68 Με Απόσυρση

4 έως 10 ημέρες

Κωδικός προϊόντος: PETR9045 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

To Petronas Durance Octane Booster είναι ικανό να προσφέρει σε κινητήρες βενζίνης 4 επιπλέον οκτάνια

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα  ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.