Τιμή στο κατάστημα 12,00 Τιμή Web

4 έως 10 ημέρες

Κωδικός προϊόντος: P1230 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

– Απολυμαίνει ολόκληρο το σύστημα καυσίμου diesel εξουδετερώνοντας βακτήρια και μύκητες που δημιουργούνται λόγω της ανάμιξης τουλάχιστον 7% biodiesel στο diesel κίνησης σύμφωνα με την οδηγία 2003/30/ΕΕ για προώθηση χρήσης Βιοκαυσίμων.
– Επίσης παρεμποδίζει το φράξιμο του φίλτρου καυσίμου.

– Περισσότερη δύναμη, λιγότερα καυσαέρια, μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.

Τρόπος Χρήσης:
Προσθέστε το προϊόν (τακτικά κάθε 3-4 μήνες) σε αναλογία 1:1000 (0,1%) στο σύστημα καυσίμου, πριν το γέμισμα.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση. κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με. μακροχρόνιες επιπτώσεις.