Τιμή στο κατάστημα 13,90 Τιμή Web

4 έως 10 ημέρες

Κωδικός προϊόντος: P1301 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

– Βελτιώνει την λίπανση μειώνοντας σημαντικά τη φθορά και την τριβή μεταξύ των κινούμενων εξαρτημάτων.
– Μειώνει την κατανάλωση λαδιού και καυσίμου, την θερμοκρασία λειτουργίας και λαδιού, την τριβή καθώς και τον θόρυβο των εξαρτημάτων.
– Αναγεννά τις φλάντζες στεγανοποίησης και τις τσιμούχες.
– Προστατεύει με άριστο τρόπο από τη σκουριά και τη διάβρωση, παρατείνοντας τη ζωή των εξαρτημάτων και εξασφαλίζοντας καλύτερη λειτουργία.
– Αδρανοποιεί τα βλαβερά οξέα.

Τρόπος Χρήσης:
Προσθέστε το στο καινούργιο λάδι, μετά από κάθε αλλαγή λαδιού. Σε περίπτωση αντικατάστασης προσθέστε 10% του υπάρχοντος λαδιού με OB. Τα 200 ml είναι αρκετά για έως και 4lt λάδι.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση. κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με. μακροχρόνιες επιπτώσεις.