Τιμή στο κατάστημα 13,58 Τιμή Web

4 έως 10 ημέρες

Κωδικός προϊόντος: P1701 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Αφαιρεί υπολείμματα οξειδωμένου λαδιού και μόλυνση καθαρίζοντας ολοκληρωτικά το σύστημα του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων. Προσφέρει ομαλή εναλλαγή ταχυτήτων. Κατάλληλο για όλα τα οχήματα με αυτόματο σασμάν.

Χρήση: Προστίθεται στο παλιό λάδι του κιβωτίου ταχυτήτων, πριν από την αλλαγή λαδιών. Ενεργοποιήστε το σύστημα για περίπου 10-15 λεπτά. Έπειτα προχωρήστε με την αλλαγή λαδιών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση. κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με. μακροχρόνιες επιπτώσεις.