Τιμή στο κατάστημα 15,95 Τιμή Web

4 έως 10 ημέρες

Κωδικός προϊόντος: 820699 Κατηγορία:

Περιγραφή

Το VALEO Protectiv 40 είναι ένα υγρό διάλυμα ειδικής σύνθεσης με σκοπό να προστατεύει τον κινητήρα απο την υπερθέρμανση (+140°C) , την παγοποίηση (-25°C) και τη διάβρωση. Δεν περιέχει αμίνες , νιτρώδη ή φωσφωρικά άλατα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα  ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.