Τιμή στο κατάστημα 18,50 Τιμή Web

4 έως 10 ημέρες

Κωδικός προϊόντος: Y205C Κατηγορία:

Περιγραφή

Ειδικό υγρό ψυγειου. Περιέχει ιδικούς αναστολείς διάβρωσης που προστατεύουν το ψυγείο για εως και 5 χρόνια ή 120.000km

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα  ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.