Τιμή στο κατάστημα 10,75 Τιμή Web

4 έως 10 ημέρες

Κωδικός προϊόντος: ANTV820812 Κατηγορία:

Περιγραφή

Αντιψυκτικό G11 μείγμα έτοιμο προς χρήση.

Είναι μη τοξικό και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες & δεν είναι επιβλαβής για το περιβάλλον.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα  ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.