Τιμή στο κατάστημα 19,00 Τιμή Web

Άμεσα Διαθέσιμο

Κωδικός προϊόντος: ANTV820871 Κατηγορία:

Περιγραφή

Περιοχή θερμοκρασίας: -35 – 116°C

Χωρητικότητα [λίτρα]: 5l

Χρώμα: ΚΟΚΚΙΝΟ

Χημική ιδιότητα: χωρίς αμίνη / χωρίς νιτρώδες άλας / χωρίς φωσφορικό άλας / χωρίς σιλικάτ / χωρίς βορικό

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα  ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.